9 Mayıs 2014 Cuma

Kazakça dersler 8

OLUMSUZLUK EKLERİ :

Kazakçada olumsuzluk ekleri -ma, -me olup , ''jok ve emes '' kelimeleri de kullanılmaktadır. Emes kelimesi bizdeki ''değil '' kelimesini karşılar. 
Emes kelimesi genelde isim soylu kelimelerin değilidir.

Örn : Ben değilim ------ Men emespin
Örn : Ben Kazakistanlı değilim ----- Men Kazak emespin

-me , - ma ekleriyle :
Örn : Başlamıyorum --- Bastamaymın
Örn : Gidemiyorum --- Bara almaymın.

Jok kelimesiyle :
Örn : Gitmeyeceğim ---- Bargalı jatgan jokpın 
Örn : Yazmıyor -------- Jazıp otırgan jok

Aşağıdaki kelimelerin olumsuzlarını yazmaya çalışın. Yanlış yapmaktan korkmayın! Daha önceki derslerden eklerle alakalı kopya çekmek serbest :))))

Kelimeler : körv(görmek), bastav(başlamak) ,berekeli(bereketli) ,kop(çok), şıkv(çıkmak),karav(bakmak),tüsinv,kirv,jasav(yapmak),jakın (yakın),jumsak (yumuşak),vakıt(zaman).

NOT : ''v'' eki -mak,-mek eklerini karşılar. yani Kazakçanın mastar eki ''v'' dir.
******************************************************************

GEREKLİLİK EKİ :

Gereklilik ''kerek (gerek)'' kelimesiyle yapılır. 
Örn : Jazv kerek ---- Yazmak gerek 
Örn : Kerek emes ------ Gerekli değil
Örn : Üyreniv kerek ----- Öğrenmek gerek..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder